Monday, 8 September 2014

Purush Uvach is among the men’s groups that have come up in the last decade. They take up various issues including violence against women and gender equality and question traditional attitudes. They do work with women’s groups from time to time.

Nandita Gandhi of the Forum Against Oppression of Women and founder of Akshara, a feminist resource centre, says right from the beginning, the women’s movement has had the support of men. However, the women’s movement is supposed to empower women and its first mandate is to work with women. “I would agree with the need to have the cooperation of men or work with them on a strategic basis but they cannot be part of the internal working of the women’s movement,” she says.

Geeta Seshu, an independent feminist, points out that the book 'Breaking the Moulds' is a valuable effort and though a lot of feminists are critical of it, it was important to read and debate on it. “To look at the issue in terms of men versus women is very narrow but the good thing is that the book goes beyond that. A lot of the essays are personal accounts which is very similar to what the women’s movement did initially. It moved from the personal to the political. After reading the book, I feel there is an intention to go beyond that personal aspect but it’s not clear yet. As far as men go, the political articulation of a movement is still missing and as a movement it is still in its infancy,” she says. Breaking male stereotypes is a key factor in men’s liberation and this book is a step in that direction. How that can be used to build a strong movement is something to look forward to.

Monday, 21 July 2014

सस्नेह  नमस्कार 
रौप्य महोत्सवी वर्ष पार केलेला 'पुरुष उवाच' गट 'पुरुष उवाच तरुणाईच्या डोक्याला खुराक !' या नावाने २००७पासून  दिवाळी अंक प्रकाशित करतो आहे. य़ा अंकांना पुरस्कारही मिळाले आहेत.  दिवाळी २०१४ साठी आपण लेखन करावं यासाठी ही खास पत्रभेट !
पुरुष उवाचचा दिवाळी अंक ही समतेच्या वाटेवर, नि:शब्दता ओलांडत ,पुरुषांनी माणूसपणाची वाटचाल करण्यासाठीची छोटीशी चळवळच आहे,अशी आमची भावना आहे . पुरुष प्रधानव्यवस्थेत दमन ,शोषण करणाऱ्या पुरुषांचही माणूसपण हिरावलं जात ,या वास्तवाची जाण जास्तीत जास्त पुरुषांच्या मनात जागी व्हावी आणि त्याची माणूसपणाची वाटचाल सुकर व्हावी हा प्रयत्न या अंकाच्या माध्यमातून आम्ही करत असतो . आपल्या सारख्या जाणकारांच्या लेखनान अंकाचा दर्जा वाढायला मदत होईल या विश्वासाने  ही लेखनाची विनंती!

यावर्षीच्या दिवाळी अंकात  'मधुचंद्राची रात्र  -स्वप्नातली /वास्तवतली 'या विशेष विभागात अनुभव कथन , 'संशय का मनी … 'या सदरात संशयाच्या भुतामुळे नात्यात निर्माण झालेले ताणतणाव ,त्यातुन उद्धभवणारे मनोकायिक आजार इ .विषयांवर अनुभव कथन ,किस्ये गमती जमती कथा ,कविता ,मानसशास्त्रीय विश्लेषण आदी अपेक्षित आहे . पुरुषांच्या विशेष जिव्हाळ्याचा  विषय:शीघ्रपतन ,टक्कल बिक्कल,men-o-pause, 'flirting-flirting आणि इतर, असे आपल्याला महत्वाचे वाटणारे विषय आपण लेखनासाठी घेऊ शकता. 
बुरुज ढासळताना … या महत्वाच्या विषयावर पुरुषी अहंकाराचे बुरुज कसे ढसळले यांचे रोचक वर्णन करणार अनुभव कथन ,विनोदी किस्से ,कथा ,कविता यामुळे अंकाची रंगत वाढेल असं आम्हाला वाटत.  याशिवाय पुरुषाची भूमिका या स्वरुपात पुरुष प्रधानतेला विरोध करत चांगल्या मानवी जगण्याच्या इछेचे प्रतिबिंब उमटणाऱ्या इतरही लेखनाची वाट पाहत आहोत 

हा अंक ना नफा ना तोटा या तत्वावर काढत असल्यामुळे आम्ही लेखनासाठी मानधन देऊ शकत नाही हे नम्रपणे नमूद करत आहोत.  आपले लेखन हा या चळवळीतील आपला मोलाचा सजर्नशील सहभाग आहे असं आम्ही मानतो.  आपलं लेखन वरील पत्यावर ५ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत आम्हाला पोहचावे .  शब्द मर्यादा १५००ते २००० शब्द. धन्यवाद ! प्रतिसादाच्या अपेक्षेत !!

संपर्क -९८२२७४६६६३

आपले ,
मुकुंद किर्दत , गीताली वि. मं . 
'पुरुष उवाच' करिता 

Thursday, 8 August 2013

फक्त पुरूषांचे च साहित्य पाहिजे 

सस्नेह नमस्कार 
दिवाळी २००७  पासून ' पुरुष उवाच' गट पुण्यातुन पुरुष उवाच तरुणाईच्या डोक्याल खुराक! या नावाने  दिवाळी अंक प्रकशित करत आहे या अंकांना पुरस्कारही मिळाले आहेत . दिवाळी २०१३ या अंकासाठी लेखन करण्याची विनंती करणारी हीं खास पत्रभेट !

पुरुष उवाचचा दिवाळी अंक ही समतेच्या वाटेवर नि:शब्दता ओलांडत पुरुषांनी माणूसपणाची वाटचाल करण्यासाठीची छोटीशी चळवळ आहे अशी आमची भावना आहे. पुरुषप्रधान  व्यवस्थेत  दमन,शोषण करणाऱ्या पुरुषाचंही माणूसपण हिऱावलं जातं. या वास्तवाची जाण जास्तीतजास्त पुरुषांच्या मनात जागी व्हावी आणि त्याची माणूसपणाची वाटचाल सुकर व्हावी असा प्रयत्न्य या अंकाच्या माध्यमातून आम्ही करत असतो.  आपल्यासारख्याच्या लेखनाने अंकाचा दर्जा वाढायला मदत होईल म्हणून लेखनाची विनंती!
             
यावर्षीच्या दिवाळी अंकात तरुणांचं जगण समजून घेण्यासाठी विशेष विभाग आहे.
या वर्षीच्या अंकात आपलं मन मोकळ क रण्या साठी पुरुषांना खास सं धी आहे क़न्फे शन बॉ क्स मधून … या  विशेष वि भागात पूर्वा युष्यातल्या चु कां कडे न व्यानं पाहून त्या श बद्ध करण्याचे आ वा हन आम्ही करत आहोत. 
मिसरुड फुटताना … या वि भागात वयात येतानाचेआपलं अनुभवकथन हवं . 
अजूनही दप्त रात मा झ्या … शालेय जीवनातल्या गमती जमती वि ष यी लिहावं अशी अपेक्षा आहे. 
पुरुषाचं माहेर ही संकल्पना आ ताच्या युगात काय असू शकेल ?काय असावी?या वि ष यी चं मुक्त चिं तन लिहाल ? 

या शिवाय पुरूषाची भूमिका या स्वरूपात पुरुष प्रधानतेला विरोध करत चांगल्या मानवी जगण्याच्या इछेचे प्रतिबिंब उमटणार या इतरही लेखानाचे स्वागत आहे
             
हा अंक ना नफा ना तोटा या तत्वावर काढत असल्यामुळे आम्ही लेखनासाठी मानधन देऊ शकत नाही
हे नम्रपणे नमूद करत आहोत. आपले लेखन हा या चळवळीतील मोलाचा सजर्नशील सहभाग आहे असं आम्ही मानतो. आपलं लेखन खालील पत्यावर ५ सप्टेंबर २०१३पर्यंत पोहोचावं. 
शब्द मर्यादा १५००ते२००० शब्द. 

धन्यवाद!
मुकुंद-गीताली
[संपादक, पुरुष उवाच]
मुकुंद-गीताली निवास,
ब-२,५०१ कुमार प्राईड पार्क,
सेनापती बापट रस्ता,पुणे४११०१६
सपर्क-२५६५२३२४,९८२२७४६६६३  email:purushuvachpune@gmail.com

Thursday, 2 May 2013

पुरुष उवाच ;दिवाळी मुखपृष्ट २०१०, PURUSH UVACH DIWALI ISSUE 2010 COVER PAGE

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5140827932795544771.htmhttp://achyutgodbole.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119:purush-uvach-diwali-2010pdf&catid=53:diwali-articles&Itemid=68भारलेल्या आभाळाच्या कुशीत
 स्वातंत्र्याची स्वप्नं 
काटेरी  मर्यादांच्या पेरात 
परीपुर्तीची  संगीत बारी !  

STUDY GROUP:List of lecture subjects, speakers:


Date Subject-marathi subject-english Speaker
26/02/2004 budhigivi varga,parivartanvadi chalval and rajkaran Rahul pungaliya/ राहुल पुंगलिया 
25/03/2004 Stanik parshan,pakshna and लोकसभेच्या निवडणुका आणि भूमिका  Pro.Pushapa Bhave/ प्रा पुष्पा भावे 
29/04/2004 अर्थकारण ,राजकारण ,मार्क्सवाद 

Pro.Ajit Abhaynkar/अजित अभ्यंकर 
27/05/2004 मार्क्सवादी दृष्टीकोनातून स्त्री प्रश्न  Kiran Moghe/ किरण मोघे 
24/06/2004 Streeyancha Lingithecha Dhamanacha Itihas and Aajachi Sihathi Manisha Gupte/ मनीषा गुप्ते 
29/07/2004 जात व्यवस्था ,जडण घडण आणि भवितव्य  R.P.Nene/ रा प नेने 
26/08/2004 Manovishaleshan and streevad Rahul Pungaliya
30/09/2004 Manovishaleshan and Mansopchar Pro.Sadhana Natu/ प्रो साधना नातू 
25/11/2004 Sath Sak Trechalis kiran Nagarkar ya kadhabaricha Nimatane Sahitya and Samajkarnacha Sambhadh Dr.Vidyut Bhagwat/ डॉ विद्युत भागवत 
30/12/2004 अभ्यास वर्गाचा आढावा  
27/01/2005 Streevadi Sankalpana Sadhakan Preeti Karmarkar/ प्रीती करमरकर 
24/02/2005 Sankalpana and Shabadh Yojana R.P.Nene
31/03/2005 जागतिकीकरण आणि परिवर्तनाची चळवळ  Rajeev Sane/ राजीव साने 
26/05/2005  वीजक्षेत्र समस्या आणि उपाय  Subodha Wagle/ सुबोध वागळे 
30/06/2005 तत्वज्ञान म्हणजे काय  Pro.Sadanand More/ प्रो सदानंद मोरे 
28/07/2005  भारतीय तत्वज्ञान  Pro.Dr.Predeep Gokhale डॉ प्रदीप गोखले 
25/08/2005 Gelya Adhashatkatil Pachimatya  Pro.Dr Sharad Deshpande डॉ शरद देशपांडे 
29/09/2005  शोध पुरुषत्वाचा  Dr.Mangesh Kulkarni/ मंगेश कुलकर्णी 
24/11/2005 Nayalayat Lok ka jatat and ka jat Nahit /न्यायालयात लोक का जातात /का जात नाहीत  Dr.Satyaranjan Sathe/ प्रा सत्यरंजन साठे 
29/12/2005 Jativavtha and Adhunik Arthakaran, जातीव्यवस्था आणि आधुनिक राजकारण  Vilas Sonavane/ विलास सोनावणे
23/02/2006 Garmani and Finiksha Mithakala Nirop Dr.Anjani Kher/ डॉ अंजनी खेर
27/04/2006 Rajkaran and Streeya राजकारण आणि स्त्रिया  Kalindi Deshpande/ कालिंदी देशपांडे 
25/05/2006 Mancha Ladha Kashasathi Subodha Wagle
29/06/2006 Mahiti Tatrayan Udogache Samajavar Honare Parinam, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचे समाजावर परिणाम  Rajeev Sane,Priyanvada Barbhai, Chinmay Bhagwat
27/07/2006 Arkshn Samtesathi,Nayasathi / आरक्षण -समतेसाठी ,न्यायासाठी 
Prakash Ambedkar प्रकाश आंबेडकर ,Sanjay Dabhade
28/09/2006 Abhayas Vargacha Adava and Pudil Vishay
30/11/2006 Katubik Hisacharapasun streeyache Saurkashan Karnara Kayda Adv. Jaya Sagde/जया सागडे 
28/12/2006 Karlangi Hatyakand and Ajache jatvastva Pro.Dr.Sulbha Patole/ सुलभ पाटोळे 
22/02/2007 Sahid Bhagtsingh and Mahatma Gandhicha Vadacha Nimitane R.P.Nene
29/03/2007 Gharkam and streevadi Chalval/ घरकाम आणि स्त्रीवादी चळवळ  Pushapa Bhave
26/04/2007 Rajsatya and janta Kiran Moghe,Subash Ware
28/06/2007 Itihasacha Samajik Vavhar Pro.Dr.Raja Dixit
27/07/2007 Asativad Rekha Inamdar-Sane/ रेखा इनामदार साने 
30/08/2007 Purushvad Eak Pratavik Masuda-Rajeev Kalelkar Lehawar Charcha Pro.Shruti Tambe,Pro.Mangesh Kulkarni
27/09/2007 Vayasthapan and Streevad / व्यवस्थापन आणि स्त्रीवाद  Anand Karandikar / आनंद करंदीकर 
25/10/2007 Sahitya Sansrtitil Fekafeki;Sahitya Nirmiti Prakirltitil Gambhir Charcha Pro.Dr. Anand Patil /डॉ आनंद पाटील 
29/11/2007 Vivah;Brahmatun Bhanavar /विवाह -भ्रमातून भानावर  Mangala Samant /मंगला सामंत 
27/12/2007 Roy Kinikaranche Sahitik Yogdan Anil Kinikar
31/01/2008  Gentle teaching Bhudha,as I Perceived Gentle Teaching  Mr.Powell
28/02/2008 Purnvel Karykatacha Samaysha Amernath,Sheetal Budhagi Sanjay,Giridhar,Savita Sonavane,Tejswini
27/03/2008  Dow chemicals Virodha Ka Abhijeet,Minakshi
26/06/2008 Abhayas Vargacha Adava and Pudil Vishay
31/07/2008 Upekshitanche Antrang,Eak Chitrasawad Chandrashekhar Purandhare
28/08/2008 Ieashavaya Upanishadache Marathi Rupanter-Vachan and Atitavavad Asavari Kakde,Rajeev Sane
25/09/2008 Purushansathi Garbhanirodhake Kami KA Dr.Vineeta Bal
27/11/2008 Arthakarnti Samuddha Baratasathi Asheetosh Falak, Amodh Falak
11/12/2008 NCAS,vidhathabarobar Charcha
25/12/2008 Bhartiya Stree Muktidinacha Nimitane-Jativyatha and StreePrakshan Lata P.M.
26/02/2009 Narmadinche Janukiy Hitsambdh Rajeev Sane
26/03/2009 Streeprashan,Dharm and Sanskruti Lata P.M. / लता प्र  म 
30/04/2009 Nivadnuka 2009 Itun pudhe Apan Kuthe Janar Sada Dubhare Kumar Sapatarshi,Milind Sahastrabudhe,Vilas Sonavane
25/06/2009 Purushacha Najretun Streevadatil Sakarthmak Valan Rajeev Sane
30/07/2009 Rajkaranat Sakariya Asanarya Tarunacha Sankhasha Apate Adv.Vandana Chavan,Sachandha Kher

26/11/2009 Madhame and Sanskrutik Rajkaran Pro.Vandana Bhagwat / प्रा वंदना भागवत 
31/12/2009 Abramhni Streevadacha Dishene... Pro.Pratima Pardeshi / प्रा प्रतिमा परदेशी 
25/02/2010 Maharashtratil Sangitachi Parmpara / महाराष्ट्रातील संगीत परंपरा  Dr.Subhada Kulkarni / डॉ शुभदा कुलकर्णी 
29/04/2010 Mahila Arkashan Vidheykawar Charcha Kiran Moghe,Lata P.M.,Rekha Thakur
24/06/2010 Jat,Varga,Lingbhavacha Paripekshatun Chitrapatancha Abhas Pro.Dr.Vaishali Divakar
29/07/2010 Kadhasanskrutiche Audhogikikarn Dr.Chhya Datar,Kusum Karnik
26/08/2010 Jatinihay Janganeche Rajkaran Pro.Dr.D.N.Dhanagre
28/10/2010 Panamacha Janlatil Anubhav Shri.Anand Kapur
25/11/2010 Streeyanvaril Hinshacharala Jbhabdharala Kon Pro.Dr.Shamala Vanarse
30/12/2010 Streeyanvaril HinSachar Atala and Bheracha Lata P.M.
24/02/2011 Majhi Natya Pratikarita... Susma Deshpande
31/03/2011 Utar Adhunik Kalatil Natesambdha Dr.Mohan Deshpande
28/04/2011 Bhatachar Lokpal Vidheyak and Anna Hazare Andholan Pro.Vijay Kunjir,Pro.Vinay R.R.
30/06/2011 Lawasa and Shari Vikas Dr.Viashambhar Choudhri
28/07/2011 Sadhasititil Arab Jagat Chandrashekhar Purandhare
25/08/2011 Mi Natak and Mahitipat Atul Pethe
29/09/2011 Aroghay Seveche ArthaKaran and Rajkaran Dr.Anant Phadke
29/12/2011 Bhartiy Streemukti-dinanimitya Vivshe Charcha-Dharmsudhanavadi Streevad Sadhana Dadhich,Lata Bhise,Lata P.M.
29/03/2012 Lingbhav and Vikas Preeti Karmarkar
26/04/2012 Streeprakshan and jatvastav Pro.Dr.Nitish Navsagre